Falcyrïaid – Valkyries #WRUclusters

Mae Professor Llusern yn buddsoddi yn nyfodol rygbi Cymreig drwy noddi tîm clwstwr genethod dan 7 y Gogledd Ddwyrain, y  Falcyrïaid. Fe gwelwch enw Professor Llusern ar flaen y cit cyn bo hir!

Professor Llusern is investing in the future of Welsh rugby by sponsoring the North East cluster girls under 7s team, the Valkyries. Soon you will be seeing Professor Llusern’s name on the front of the kit! 35799323_10160432631025114_8790355955217858560_n (1)

#wru #WRUclusters #littlewarriors #rugbymagic

Ras yr Iaith

@rasyriaith @fflintawrecsam @menteriaithffaw @rasyriaith.cymru

Mae Professor Llusern yn falch i gyhoeddi ei fod yn noddi cymal Wrecsam o Ras yr Iaith eleni.  Bydd y cymal yn ddechrau am 9:30 y bore yn Llwyn Isaf. Dowch yn llu!

RasyrIaith_Flyer_2018_C_v5_CYM[1]

Gwirion Brysur – Silly Busy

Scroll down for English.

Wel, dyma fi yn alw i fewn am frechdan fach a helo cyn brysio allan eto. 

Oedd mi roedd pethau yn wirion o frysur dros y Dolig, wnes i ddim stopio o Dachwedd hyd Noswyl Nadolig ac unwaith eto mae pethau yn dechrau cnesu i fyny. Llawer mwy o hyn ac mi fedrai ymddeol! 

Wel, bron iawn. Yn y cyfamser mae’r ddau ‘prentis acw, y bachgen a’r geneth wedi dechrau ar eu trwyddedau perfformio nhw! Mae’r lleiaf (neu’r pensiwn fel dwi’n ei alw hi) wedi cymryd rhan yn un o’r sioeau am y tro cyntaf. Ei phenblwydd ei hun oedd hi ond mae’n rhaid i bawb dechrau yn rhywle. Falle welwn ni chi yn un o’n sioeau eleni. 

Well, here I am calling in for a hello and a sandwich before running out again.

Yep, things were silly busy over Christmas. I didn’t stop from late November until Xmas eve and things are starting to warm up again already. Much more of this and I’ll be able to retire!

Well, very nearly. In the meantime the two apprentices have taken their first steps on the performance ladder. The youngest (or as I call her, the pension plan) has performed in a magic show for the first time. Admittedly in her own birthday party show but we all have to start somewhere! Perhaps you might see her in one of our shows this year.

And we’re back!

I went on holiday for a couple of days and came home to no internet connection – for three weeks. But it’s back now and I have some catching up to do. I have been so busy up and down north Wales for the past three weeks.  But in forthcoming news is the Magic in the Park event on Sunday the 3rd of September at Rhyl Botanical Gardens. Why not come down for all sorts of free entertainment for the family.

Magic In The Park