Hud a Lled-rith!

🇬🇧English

ELBE2_PWoAI1MR2Sioe unigryw sy’n dysgu cysyniadau mathemategol i CA2 drwy driciau a chonsurio!

Beth am gyfle i ddangos i’ch disgyblion cysyniadau mathemateg mewn dull hwyl a difyr? Rhowch eich ystyried mewn perfformiwr profiadol yn ysgolion ar draws Gogledd Cymru.

Roedd hyn llawer mwy na sioe hud a lledrith yn unig. – Athro Bl. 5.

Yn y sioe yma mae syniadau hwyl fel;

 • Sut mae consuriwyr yn defnyddio patrymau yn gadael i wrthrychau diflannu.D_gvj0pWwAAVsW6
 • Sut mae tebygolrwydd yn effeithio ar yr allu i ddatgloi blwch.
 • Esbonio sut i ddefnyddio tablau i edrych drwy wrthrychau soled.
 • Pam fod darganfod cerdyn mewn dec bron a bod yn amhosib drwy rifau ffactoraidd a thebygolrwydd amodol.
 • Sut i ddefnyddio chwinc sydd gan y rhif 99 i ddarllen meddwl rhywun.
 • Wyrthiau gyda sgwâr hud.

Yn ogystal â hyn mae Taflen Triciau i’r plant  iddynt ail-greu rhai o’r triciau mathemategol a phecyn addysg ar gael gyda chynlluniau gwers yn seiliedig ar y sioe.  Mae’r rhain i’w gael yn ddigidol neu fel dogfennau caled.

Roedd yr elfen fathemategol yn glir ac yn amlwg ym mhob agwedd o’r cyflwyniad. – Cydlynydd Mathemateg, Y Fflint

Beth mae eich plant yn ei gael?

 • D_gbSI8XoAYw3MeCyfle i weld mathemateg yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd hwyl.
 • Cyfle i ddysgu am gysyniadau mathemategol o fewn sioe gofiadwy.
 • Cyfle i ddefnyddio mathemateg wrth ddysgu am driciau gwych.
 • Cyfle i fynd a’r gwersi a’r siampl maent yn ei ddysgu adref gyda nhw ac i atgyfnerthu’r defnydd o fathemateg.

Beth sydd ei hangen gennych chi?

 • Taflunydd neu sgrin fawr ar gyfer y sioe.
 • Gynulleidfa awyddus o blant CA2.
 • Dyna oll!

Costau

Rydym yn ymwybodol bod anawsterau yn wynebu ysgolion ar hyd ar hyn o bryd felly mae nifer o becynnau ar gael, cysylltwch â ni drwy’r ffurflen yma

Disgownt arbennig ar gyfer Mabwysiadwyr Cynnar

 Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy!

Rydym yn ail fwcio Professor Llusern dro ar ôl tro. – Pennaeth, Treuddyn