Lovely review/Geiriau Hyfryd

From beginning to end, the whole journey with Prof Llusern was professional and fun! The children (and adults!) at my son’s party loved the magic show. They were hooked from the beginning. I wasn’t sure how 6-year-olds would comply with sitting down for a whole hour, but there was no need to worry, and they were completely engaged, and laughing the whole time. After the show, the fun didn’t stop, and Prof Llusern made up amazing animal balloons for each child! The children all clearly really enjoyed, and I cannot recommend him enough. To have the show and service in Welsh as well was really valuable.

Diolch yn fawr! O’r dechrau i’r diwedd, roedd y siwrne gyda Prof Llusern yn broffesiynol ac yn llawer o hwyl. Cafodd y plant (a’r oedolion!) ym mharti fy mab modd i fyw yn gwylio’r sioe hud a lledrith. Doeddwn i ddim yn siwr sut fuasai criw o blant 6 oed yn cydymffurfio efo’r syniad o eistedd yn llonydd am awr, ond doedd dim angen poeni, roedden nhw yn chwerthin a chymeryd rhan yr holl amser. Wnaeth yr hwyl a sbri ddim gorffen efo’r sioe gan i Prof Llusern greu balŵn siap anifail i bob plentyn! Roedd y plant yn amlwg wedi mwynhau yn ofnadwy, a gallai ddim ei arghymell yn ddigon! Roedd cael y sioe a’r gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd yn werthfawr iawn. Diolch yn fawr!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s