Tash-wedd #Movember

new_mo[1]

Annwyl oll, Dear all,

Mae Tash-wedd wedi cyrraedd ac mae’n hen bryd i mi wneud rhywbeth ar gyfer y niferoedd aruthrol o ddynion sy’n marw heb angen bob blwyddyn.

#Movember is upon us once more and it is time we did something about the number of men dying unnecessarily every year.

Eleni mae’r wisgars adnabyddus yr hen Prof. yn mynd ar Tachwedd y cyntaf i geisio eu ail dyfu (cyn belled a sydd bosib) dros y mis dilynnol.

This year the trademark Professor tache is going on the first day of November to be regrown (as far as possible) over the following month.

Mae hi’n aberth fawr fynd yn ôl i’r dechrau’n deg ond un lawer llai na mae rhai yn gwneud bob dydd. Felly os ydych chi’n teimlo fedrwch chi helpu dynion yn y wlad yma ac ar draws y byd, ewch i https://mobro.co/profllusern i gefnogi iechyd dynion.

It is a sacrifice going back to the start but a far smaller one than that which many have to make on a daily basis. So if you feel you can help those in this country and around the world, go to https://mobro.co/profllusern to support men’s health.

Diolch / Thank you.

Falcyrïaid – Valkyries #WRUclusters

Mae Professor Llusern yn buddsoddi yn nyfodol rygbi Cymreig drwy noddi tîm clwstwr genethod dan 7 y Gogledd Ddwyrain, y  Falcyrïaid. Fe gwelwch enw Professor Llusern ar flaen y cit cyn bo hir!

Professor Llusern is investing in the future of Welsh rugby by sponsoring the North East cluster girls under 7s team, the Valkyries. Soon you will be seeing Professor Llusern’s name on the front of the kit! 35799323_10160432631025114_8790355955217858560_n (1)

#wru #WRUclusters #littlewarriors #rugbymagic