Hoff Lyfr: Cit-Cat a Gwin Riwbob

A dweud y gwir yn honest, dwi’n gwirioni nid yn unig ar straeon ond hefyd ar iaith Harri Parri, y ffordd mae’n ei ddefnioddio yn ddyfeisgar ac yn ddisgyblaeth yn ei hun. Os buasai’n ail ysgrifennu y llyfr teleffôn buaswn i yn ei ddarllen o!

Mae unrhyw un o’i lyfrau yn wych felly pam hon? Dyma’r un dwi’n ei ddarllen, i’r plant, ar hyn o bryd.

1874786453

My Fathers’ Day Gift – Anrheg Sul Y Tadau

Eleni rwyf wedi bod digon ffodus i dderbyn anrheg arbennig gan y plant o #swfynyddcymru maent wedi mabwysiadu anifail i mi!

This year I have been fortunate to receive a special gift in the form of an Animal Adoption from #welshmountainzoo have a look what comes in the adoption pack.