Digwyddiadau dros yr Haf – Summer Activities

Some Welsh/Bilingual events over the Summer.

02/08/22

Bore (10am)Pnawn (2pm)
Gweithdy Balwnau gyda Professor Llusern – Yr Wyddgrug

Gweithdy Balwnau gyda Professor Llusern – Treffynnon

04/08/22

Bore (10am)Pnawn (2pm)
Gweithdy Balwnau gyda Professor Llusern – Y Fflint

Gweithdy Balwnau gyda Professor Llusern – Glannau Dyfrdwy

23/08/22

Bore (10am)Pnawn (2pm)
Sioe Hud a Lledrith gyda Professor Llusern – Yr Wyddgrug

Sioe Hud a Lledrith gyda Professor Llusern – Treffynnon

25/08/22

Bore (10am)Pnawn (2pm)
Sioe Hud a Lledrith gyda Professor Llusern – Y Fflint

Sioe Hud a Lledrith gyda Professor Llusern – Glannau Dyfrdwy