Swigoleg

uk_gl_e0Click here for English

Swigoleg

Rhoddwyd sioe llawn hwyl a sbri i’r plant a phleser oedd gwylio gwynebau’r plant yn ei gwylio. Diolch yn fawr iawn Proffesor Llusern. – Pennaeth, Ysgol Terrig

Ym Mis Medi…

 • Ydych chi eisiau ffordd i ddysgu eich disgyblion a20200617_183106 (2)m hylendid mewn dull hwyl?
 • Ydych chi eisiau sioe addysgol gyda phellter cymdeithasol a hylendid yn rhannol ohoni?
 • Ydych chi eisiau gyflwyno cysyniadau gwyddonol i blant mewn ffordd ddiogel y medrant eu hail-greu yn amser eu hunain?
 • Ydych chi eisiau weithdy llaw ymarferol sy’n glanhau wrth fynd ymlaen?
 • Ydych chi eisiau ostyngiad 5% i chi a’ch rhieni am offer swigod cynaliadwy?

Rydych chi eisiau dysgu am Swigoleg  gyda Professor Llusern!

Mae Consuriwr Plant Cymru, Professor Llusern, wedi bod yn astudio gyda pherfformwyr o America ac Israel i ddatblygu sioe unigryw. Sioe rydym yn credu bydd, yn y flwyddyn newydd, yn ein galluogi ni i ddod i ymweld ag ysgolion fel rhan fywyd normal unwaith eto.

Book now

Swigod!

Hwyl, hylan, a llawn gyfleoedd ddysgu.

20200617_180933 (2)

Beth sy’n well na swigod mewn parti neu ar bnawn braf yn yr ardd? Plant yn neidio, rhedeg a’i phopian! Swigod ar ein dwylo wrth i ni eu golchi, a chanu pen-blwydd unwaith eto! Swigod yn y bath a swigod ar y don, mae swigod ymhobman. Ond oeddech chi’n gwybod bod swigod yn ein diogelu? Mae’r wyddoniaeth tu ôl i swigod yng nghymhleth a ddifyr ac yn ffordd wych o fagu diddordeb am wyddoniaeth mewn plant.

In a bubbleBydd y plant yn cofio am fyth y tro wnaeth Professor Llusern rhoi eu hathro mewn swigen anferth!

Mae’r Swigoleg ar gael ar ffurf sioe draddodiadol, gweithdy ymarferol, neu gyfyngiad o’r ddwy.

Bydd y plant yn dysgu am,

 • Hylendid
 • Cemeg
 • Ffiseg
 • Bioleg
 • Celf
 • Yr amgylchedd.

 

Mae hyn yn ddigwyddiad llawn hwyl hefo neges bwysig am hylendid a sut i gadw’n ddiogel yn ystod yr epidemig.

Gwelwch beth mae pawb yn dweud am ein sioeau! Cliciwch yma.

originalWedi addasu i’w gyflwyno i CA1, 2 a 3! Ac mi fydd digon o gyfle ar gyfer lluniau bywiol ar gyfer eich cyfryngau cymdeithasol, cylchlythyrau a’r safle we!

Mae Professor Llusern yn llysgennad ar gyfer darparwyr cynaliadwy offer swigod Dr Zigs sy’n meddwl eich bod yn ennill 5% oddi arbris eu hoffer i’r ysgol ac i’r rhieni! Naill ai ar ddiwedd y sioe gen i neu ar y we.

I ddarganfod sut mae cael Swigoleg yn eich ysgol chi, cliciwch y botwm isod.

Book now