Please Click here for English

 

Gafon ni Parti Penblwydd i’r merch 5 oed ar y sgrîn trwy zoom! Oedd o’n hollol ffantastic! 5 seren 🌟 – Rhiant

Mae’r byd ar ben i lawr ar hyn o bryd, does dim ysgol, dim chwarae allan a dim cyfle i gymdeithasu.  A beth fuasai’n waeth na hyn i blentyn yw cael pen-blwydd yn ei chanol hi! Ar hyn o bryd does dim modd cael parti arferol gyda ffrindiau yn dod draw i godi gwên. Ond beth am rywbeth i leddfu’r braw?

Parti Penblwydd PellBook now

Am gyfnod y pellter cymdeithasol rydym yn cynnig Parti Penblwydd Pell gyda chonsuriwr plant Cymru Professor Llusern! Mae hyn yn fersiwn arbennig o sioe hud a lledrith pen-blwydd wedi ei addasu ar gyfer y we. Byddwch yn cael;

 • Sioe ryngweithiol byw dros y rhyngrwyd!
 • Parti Penblwydd Pell (2)Cyfle i wahodd ffrindiau a chael siarad â nhw!
 • Sioe hud a lledrith!
 • Chwerthin a chanu!
 • Cyfle i’r plant cymryd rhan dros y we!
 • Pypedau a chymeriadau gwirion!
 • Profiad fyth gofiadwy!
 • “Pum munud” a phaned i’r rhieni!
 • Yn y Gymraeg neu Dwyieithog!
 • Y plentyn pen-blwydd yn un o sêr y sioe!

Ac yn opsiynol,

 • Gwers fer ar hud a lledrith i’r plentyn pen-blwydd.
 • Fidio o’r sioe i’w gadw.

Gwelwch beth mae pawb yn dweud am ein sioeau! Cliciwch yma.

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y botwm yma!

Book now

cropped-gyda-gwc3aan-1.jpg

We had an online zoom party for my 5 year old girl! It was totally fantastic! 5 stars ⭐️ – Parent

The world seems upside down at the moment. No school, no playing out, no chances to socialise with friends. What could make it worse for a child but having your birthday right in the middle of all this! At the moment an ordinary birthday party with friends around to raise a smile is impossible. But there may be something we can do to ease things.

Social Distance Show

Book now

For the period of the social distancing we are offering a new virtual birthday party with Professor Llusern the Welsh children’s magician! This is a special version of the birthday magic show adapted for internet viewing. You will get;

  • An interactive show over the internetParti Penblwydd Pell (2).
  • The ability to invite and chat with friends.
  • A birthday magic show.
  • Laughter and songs.
  • An opportunity for the children to take part over the web!
 • Puppets and silly characters.
 • An unforgettable experience.
 • A chance for a parental coffee break!
 • In English, Welsh or Bilingually.
 • The birthday child as the star of the show!

And optionally,

 • An online magic lesson.
 • A video of the show to keep.

Find out what others say about us here.

For more information click on the button below.

Book now

Smiling faces

Adloniant o’r ansawdd uchaf i’r holl teulu
High quality entertainment for the whole family.

Rydych chi mond cam neu ddwy i ffwrdd o fwcio adloniant penigamp i’ch ddigwyddiad.
You are only a few steps away from booking some award winning entertainment.

Pa iaith? Which language?

wales20flag-128
Cymraeg
uk_gl_e0
English