Contact / Cyswllt

To get more information or a quote for your event just fill out the form below and I’ll get back to you as soon as I can.

Am ragor o wybodaeth neu i ddatgan pris llenwch y ffurflen isod a mi ddof yn ôl atoch cyn gynted  a phosib.

button_enquiry-form-ffurflen-ymholi

2 thoughts on “Contact / Cyswllt

  1. Pnawn da, mi nes i a fy mhlant dy weld di a’r sioe yn Sioe Bontuchel a Cyffylliog llynedd, roedd pawb wrth eu bodd! O’r ardal yne dwi’n wreiddiol ond rwan yn byw’n Bethel ger Caernarfon. Fel arfer Deni’n cynnal gwyl am wythnos yn yr Haf, ond yn amlwg ni fydd hyn yn bosib eleni. Wedi gweld dy fod yn gwneud partion ‘online’- tybed os fasai modd gwneud rhywbeth i blant y pentref i gyd gael gwylio?!! A tua faint fasai rhywbeth fel hyn yn gostio plis? Diolch!
    Sioned Owen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s