Tash-wedd #Movember

new_mo[1]

Annwyl oll, Dear all,

Mae Tash-wedd wedi cyrraedd ac mae’n hen bryd i mi wneud rhywbeth ar gyfer y niferoedd aruthrol o ddynion sy’n marw heb angen bob blwyddyn.

#Movember is upon us once more and it is time we did something about the number of men dying unnecessarily every year.

Eleni mae’r wisgars adnabyddus yr hen Prof. yn mynd ar Tachwedd y cyntaf i geisio eu ail dyfu (cyn belled a sydd bosib) dros y mis dilynnol.

This year the trademark Professor tache is going on the first day of November to be regrown (as far as possible) over the following month.

Mae hi’n aberth fawr fynd yn ôl i’r dechrau’n deg ond un lawer llai na mae rhai yn gwneud bob dydd. Felly os ydych chi’n teimlo fedrwch chi helpu dynion yn y wlad yma ac ar draws y byd, ewch i https://mobro.co/profllusern i gefnogi iechyd dynion.

It is a sacrifice going back to the start but a far smaller one than that which many have to make on a daily basis. So if you feel you can help those in this country and around the world, go to https://mobro.co/profllusern to support men’s health.

Diolch / Thank you.

2 thoughts on “Tash-wedd #Movember

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s