92% yw’r record.

92% yn gwerthuso sioe Professor Llusern fel 5 seren!

5 seren

Dyna yw’r cofnod diweddaraf, mae Professor Llusern wedi derbyn 5 o farciau sêr gan y rhan helaeth o atebwyr i adborth ar ôl gweld sioeau mewn gwahanol sefyllfaoedd (gyda’r gweddill yn ymateb i 4 marc sêr).

cup-1010916_1280

Mae hyn yn cynnwys sioeau mewn gwahanol leoliadau o bartïon ben-blwydd i sioeau amaethyddol a gwyliau cyhoeddus ac yn y ddwy iaith, Saesneg a Chymraeg. Mae’r ymateb wedi dod o rieni ac ymwelwyr, pobl a llogodd y Professor a rhai oedd digwydd i fynd heibio. Felly mae hyn yn dangos medrwch chi ymddiried yn sioe gan Professor Llusern i blant neu oedolion. Fedrwch weld rhagor o’r adborth yma.

Diolch i bob un sydd wedi ymateb, ac mae croeso i chi ymateb hefyd yma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s