Hoff Lyfr: Cit-Cat a Gwin Riwbob

A dweud y gwir yn honest, dwi’n gwirioni nid yn unig ar straeon ond hefyd ar iaith Harri Parri, y ffordd mae’n ei ddefnioddio yn ddyfeisgar ac yn ddisgyblaeth yn ei hun. Os buasai’n ail ysgrifennu y llyfr teleffôn buaswn i yn ei ddarllen o!

Mae unrhyw un o’i lyfrau yn wych felly pam hon? Dyma’r un dwi’n ei ddarllen, i’r plant, ar hyn o bryd.

1874786453

We had an online zoom party for my 5 year old girl! It was totally fantastic! 5 stars ⭐️

May I say that again?

We had an online zoom party for my 5 year old girl! It was totally fantastic! 5 stars ⭐️*

*translated from Welsh

What a great party! And that’s not just my opinion.

A mum wanted a surprise for her little girl during lockdown. And that’s exactly what she got!

Parti Penblwydd Pell (2)

With guests joining in from all over Wales and beyond we all had some real fun. And the review says it all…Parti Penblwydd Pell (4)

5 seren ⭐️

Are you having a birthday in the next three weeks of lockdown?

Find out how reasonable it will be for you to have your own online birthday party  by clicking here. 

Gafon ni Parti Penblwydd i’r merch 5 oed ar y sgrîn trwy zoom! Oedd o’n hollol ffantastic! 5 seren ⭐️

Gai ddweud hwn eto?

Gafon ni Parti Penblwydd i’r merch 5 oed ar y sgrîn trwy zoom! Oedd o’n hollol ffantastic! 5 seren ⭐️

Am barti wych! Ac nid jest fy marn i yw hwnnw,

Roedd mam eisiau syrpreis i’w eneth fach ar ei phen-blwydd yn ystod yr pla yma.  A dyna gafodd hi.

Parti Penblwydd Pell (2)

Gyda westeion yn gwylio o bob cwr o Cymru ac ymhellach fe gawson ni i gyd hwyl go iawn. Ac mae’r adoloygiad yn dweud popeth…

Parti Penblwydd Pell (4)

5 seren ⭐️

Ydych chi’n cael penblwydd yn eich tŷ chi yn ystod y tair wythnos nesaf o lockdown?

Cliciwch yma i ddarganfod pa mor resymos yw hi i gael parti ar-lein i chi a’ch ffrindiau.

5 Ffordd I Helpu Busnesau Cymreig Yn Ystod Y Pla

5 Ffordd I Helpu Busnesau Cymreig Yn Ystod Y Pla

(wnaiff ddim costio dime goch!)

Mae llawer o fusnesau Cymraeg a Chymreig fach yn cael pryderon mawr yn ystod y cyfnod clo yma. Fydd colled fawr, fawr ar eu holau pan fydd bywyd yn normaleiddio eto os nad ydynt yna i ni. Mae’r rhain yn cynnwys siopau a gwasanaethau lleol rydym wedi eu gwerthfawrogi ers blynyddoedd. Dwi’n dallt bod pawb yn poeni am arian ar hyn o bryd ond dyma awgrymiadau i’w cheisio eu helpu nhw goroesi heb brynu’r un eitem na gwario’r un swllt! (Ydw dwi mor hen ffasiwn a hynny!)

  1. Hoffwch bopeth! – Rhowch “like” neu galon i bopeth sy’n cael ei bostio, mae unrhyw ymateb yn gallu helpu i’r algorithmau ffeindio a rhoi blaenoriaeth i bostion Gymraeg.
  2. Rhannwch bopeth! – Mae hyn yn well hyd yn oed na cham 1 uchod, yn enwedig ar Drydar a thebyg. Mae’r algorithm yn wir hoffi hyn, y fwy o gopïau o rywbeth y gorau mae o’n dangos i fyny yn Google!
  3. Gadewch sylw! – Mae hyn i hoffi beth yw fformiwla 1 i’r hen Morris Traveller. Os ydych chi’n ail-drydar, dywedwch pam. Does dim angen traethawd gwnaiff “Syniad Da!”, “Ydych chi wedi clywed hyn,” neu “Waw!”
  4. Gwyliwch y fideos, gwrandewch ar y sain! – Mae hyn yn bwysig! Mae’r teclynnau yma yn gallu dweud heddiw os ydy pobol yn gwylio neu wrando ar rywbeth yr holl ffordd drwodd, a sawl gwaith. Does dim rhaid i chi wylio neu wrando’n astud hyd yn oed, rhowch o ymlaen yn y cefndir ond gadewch iddo chwarae’r holl ffordd drwodd.
  5. Ysgrifennwch bost eich hun! – A rhowch linc yn eich bost i’w blog neu dudalen gwe nhw. Dwi’n dallt bod hyn yn meddwl amynedd ac ymdrech ond hon yw’r peth mwyaf pwerus fedrwch chi ei wneud i helpu. Mae hyn yn gweithio fel hudlath i’r peiriannau ymchwil fel Google, Yahoo ac Ecosia (defnyddiwch Ecosia pobl), ac yn dod a’r Mi fydd y busnesau yn ddiolchgar dros ben.

A dyna i gyd, mae’r rhain wedi eu gosod o’r lleiaf effeithiol i’r mwyaf ond mae pob un yn andros o gymorth i fusnesau Gymraeg. Ac os ydan ni gyd yn tynnu efo’n gilydd, falle bydd yna siawns fyddan nhw i gyd yno i ni eu cefnogi ar ôl yr holl helynt. Diolch.

5 Ffordd I Helpu Busnesau Cymreig Yn Ystod Y Pla