My New Favourite Review

When you book me for a birthday, christening, fete or any other kind of event, I always ask for a testimonial afterwards. And my wonderful, wonderful bookers are always generous in their praise. At the risk of blowing my own trumpet, this review arrived the other day after a christening.

We booked the professor for the entertainment at my daughter’s christening. He was fantastic! There was a delay at the venue with the buffet and he kept the children entertained and busy. His show was great, really funny! The children absolutely loved it and ranged from babies to 8 years. The magic, jokes and balloons were brilliant. So glad we booked him and we will be booking again. Highly recommended.

Reading between the lines here, much as this describes what went on, I think it and the other reviews on my testimonials page are actually talking about the relief that their booking choice was a good one. What I do is less important than the peace of mind people get from a Professor Llusern booking.

Food for thought.  (and thank you Liz).

92% yw’r record.

92% yn gwerthuso sioe Professor Llusern fel 5 seren!

5 seren

Dyna yw’r cofnod diweddaraf, mae Professor Llusern wedi derbyn 5 o farciau sêr gan y rhan helaeth o atebwyr i adborth ar ôl gweld sioeau mewn gwahanol sefyllfaoedd (gyda’r gweddill yn ymateb i 4 marc sêr).

cup-1010916_1280

Mae hyn yn cynnwys sioeau mewn gwahanol leoliadau o bartïon ben-blwydd i sioeau amaethyddol a gwyliau cyhoeddus ac yn y ddwy iaith, Saesneg a Chymraeg. Mae’r ymateb wedi dod o rieni ac ymwelwyr, pobl a llogodd y Professor a rhai oedd digwydd i fynd heibio. Felly mae hyn yn dangos medrwch chi ymddiried yn sioe gan Professor Llusern i blant neu oedolion. Fedrwch weld rhagor o’r adborth yma.

Diolch i bob un sydd wedi ymateb, ac mae croeso i chi ymateb hefyd yma.

92% is a new record.

92% rate Professor Llusern as 5 stars!

5 seren

That is the latest result, Professor Llusern has received 5 stars from the majority or respondents to the feedback form after seeing the show in different circumstances (with the rest awarding 4 stars).

cup-1010916_1280

This includes shows in different locations from birthday parties to agricultural shows and festivals, in both English and Welsh. The feedback comes form parents and visitors, those who booked the Professor and those who happened past. Therefore this shows that you can trust in a Professor Llusern show for children o’r adults. You can see more feedback here.

Thanks to everyone who has responded already, and you are also welcome to feedback here.

The Merlin Magician of the Year.

17192340_10154820932050860_5583745158459361615_o
Well, we had a lot of fun down in Carmarthen with lots and lots of wonderful and exciting people turning out to see the magicians in town. We performed like demons, or to be more exact like little Merlins one and all.

17458331_1446417288733735_4849543535317452801_n
Which of you is Keyser Söze?

This is us after the event, tired and emotional. A rank of five magicians judged worthy to compete for the title of Merlin Magician of the year. A great honour. First up was….

17458037_1445625778812886_7395601914877835860_n
Come on then, if you think you’re hard enough.

Yours truly, Professor Llusern. Someone had to be first and this time, it was me. I’m a noisy act to follow but bringing up my rear was…

 

17522586_1445625045479626_7921331473987380818_n
These aren’t the droids you’re looking for.

Jay Gatling mesmerised the audience, read minds and broke the Rubik’s Cube record, certainly for Carmarthen. Then it was…

17522655_1445620788813385_72697680036294557_n
Little did Grandad know the youngster had just nicked his wallet.

Tom Dodd the youngest but was not discounted for all that, he has a charm with cards and people that made him essential watching.

17498648_1445621162146681_9171477417924471722_n
Who’s the Daddy?

Next up was the king of Welsh busking, Mario Morris. His experience of playing the streets of the world was clearly an advantage in a competition like this.

17499507_1445621565479974_7702441033948782142_n
Stop that man, he stole my moustache.

Finally was Craig Lewis, the only one brave enough to suspend members of the crowd in mid-air for laughs.

And the winner is…

17499275_1445620685480062_522521104697667519_n
Well, whoda thunk.

Of course it’s Mario Morris, the man is an international Street Performing Legend. But! According to the judges there were only a few points in it. So it could have gone either way, they do not place us in this competition and don’t reveal the marks, so I’m calling second! After all who can contradict me 😉 but even if I was fifth. Fifth out of a population of 3 million, ain’t half bad.

 

Trwodd i’r Ffeinal

Professor Llusern yn Derfynwr Gŵyl Myrddin

Caerfyrddin, Mawrth 25, 2017: Mae consuriwr Cymraeg, Professor Llusern yn falch iawn i’w gael ei ddewis fel un o bump o gonsuriwyr i gynrychioli’r ddawn yng nghystadleuaeth Hud Gŵyl Myrddin eleni. Prin iawn mae consuriwyr iaith gyntaf Gymraeg felly gredwn ei fod yn gam positif bod yr iaith yn gael ei gynrychioli yn yr ŵyl yma. Mae Professor Llusern wedi bod yn adlonni plant ac oedolion ar hyd a lled Gogledd a dros y ffin yn Lloegr gyda sioeau penblwydd, seans a Pwnsh a Siwan.

Mae Professor Llusern wedi bod yn perfformio mewn sioeau theatr ac ysgolion ers raddio o Brifysgol Aberystwyth. Mae o wedi actio ym mhob cwr o’r wlad mewn sioeau addysgol, pantomeimiau, Shakespeare a Thomas. Mae hyn hefyd yn bwydo i fewn i’w waith arall fel athro gynradd ac mae adrodd stori fywiog neu gwobrwy plant efo sioe fach hud ar diwedd y dydd yn tric bach handi i unrhyw athro!

Mae hud a lledrith wastad wedi bod yn rhan annatodol o’i yrfaoedd ar hyd y flynyddoedd ond yn ddiweddar mae’r agwedd yma wedi cymryd y rheng blaen. Mae hyn wedi dod a llwyddiant yn nghystadleuaeth Cylch Hud Gogledd Cymru llynedd ac rŵan Gŵyl Myrddin, Caerfyrddin.terfynwr.jpg

“Mae hi’n fraint. Braint mawr cael eich dewis allon o holl gonsuriwyr y wlad i gynrychioli eich ardal ac eich hunain. Dwi’n nerfus, wrth gwrs, ond mae nerfau yn peth da yn yr achos hon. Mae’n rhoi mantais bach i chi.”

Penderfynwyd trefnu cystadleuaeth Hud Stryd am y tro cyntaf eleni gyd-fynd a thema Myrddin, ac mi fydd angen i’r derfynwyr perfformio pump gwaith yn ystod y dydd o gwmpas dre Gaerfyrddin. Ar ôl gwylio rhagbrofion ar fidio daeth y newyddion da drwy ebost dydd Gwener; detholwyd bump o gystadleuwyr dros Gymru gyfan yn cynnwys dau o’r Gogledd sef Professor Llusern a Jay Gatling o Landudno. Digwydd bod mae’r ddau yn ffrindiau, gan eu bod yn aelodau brwdfrydig o Gylch Hud Gogledd Cymru, lle mae Jay yn Lywydd a’r Prof. yn golygu cylchgrawn y grŵp, The Griffin. Maent yn obeithiol y bydd eu cystadlu’n codi ymwybyddiaeth o’r crefftau hudol a grŵp ieuenctid newydd Cylch Hud Gogledd Cymru â ddechreuodd mis yma.

Felly mi fyddaf yn cynrychioli y Gogledd a’r Cymraeg ar yr un pryd. Buasai’n wych cael rhywfaint o gefnogaeth gan fy nghyd-Gymry.”

Mae’r cystadleuaeth ar y 25 o Fawrth yng Nghaerfyrddin, os ydych yn yr ardal, galwch draw, os ddim cewch dilyn y ddigwyddiad isod. Neu os ydych yn nabod rhywun iau sydd â ddiddordeb mewn ddysgu triciau, ewch at safle we Cylch Hud Gogledd Cymru.