Hwyl yr Haf Conwy’s Summer of Fun

Gweithgareddau am ddim yn digwydd yng Nghonwy bob dydd Gwener a Sadwrn yn ystod gwyliau’r Haf a bob dydd Sadwrn a Sul yn ystod mis Medi.

Free activities taking place in Conwy every Friday and Saturday during the summer holidays and every Saturday and Sunday during September.

Bydd y digwyddiadau i gyd yn cael eu cynnal rhwng 11am a 3pm.

All activities will take place between 11am and 3pm

Penwythnos yma ar Gorffennaf 30ain cewch weld Pwnsh a Siwan yn y Gymraeg a’r Saesneg yn yr Amphitheatr wrth gefn Canolfan Diwylliant Bodlondeb rhwng 11am – 3pm gyda sioeau bob ac yn y naill iaith bob yn ail.

This weekend on Friday 30th July you can see Bilingual Punch & Judy/Pwnsh & Siwan at the amphitheatre at the back of The Culture Centre at Bodlondeb between 11am and 3pm with shows taking place on the hour alternating between English and Welsh language performances

Ar ddydd Sadwrn Gorffennaf 31ain cewch ymuno mewn Ysgol Farchogion o dan arweiniad Marchogion Conwy yn Rhan Canoloesol y dre (tu allan i’r Knight Shop a Twr y Ffwl) rhwng 11am a 3pm

On Saturday 31st July you can join in with Knight School being led by The Knights of Conwy in Conwy’s Medieval Quarter (outside the Knight Shop and The Jester’s Tower between 11am and 3pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s