Ben i Lawr

A world turned upside down. 

Mae pethau wedi hen newid ers i mi bostio olaf, ond mae’n rhaid i ni gadw’n hael fel y gellwn. Os nad ydych wedi ei weld eto mae gennyf podlediad newydd i godi galonau pawb draw yn Cyfarwydd Cymru. Cliciwch yma am fwy.

The world has changed a lot since I last posted here but we must be mindful if we can. If you haven’t seen it yet I have been working on a podcast over at Cyfarwydd Cymru, the Storyteller of Wales. Click here for more information. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s