Professor Llusern’s Trickle Treat Show

Can’t go out to Trick or Treat, Stay in and Trickle Treat instead!

Professor Llusern’s annual Halloween show, seen at venues around North Wales in the run up to Halloween, is moving online!

Take your children’s minds off going out with a fun event indoors! A new Halloween tradition! Laughs, fun, silliness, games and lots and lots of magic.

  • Affordable and Covid-19 safe.
  • Avoid upsetting vulnerable neighbours.
  • Keep out of the rain and cold!

Professor Llusern brings the Tricks, you bring the Treats!

For tickets click on this image…

Book now

Professor Llusern’s Trickle Treat Show

Can’t go out to Trick or Treat, Stay in and Trickle Treat instead!

Professor Llusern’s annual Halloween show, seen at venues around North Wales in the run up to Halloween, is moving online!

Take your children’s minds off going out with a fun event indoors! A new Halloween tradition! Laughs, fun, silliness, games and lots and lots of magic.

  • Affordable and Covid-19 safe.
  • Avoid upsetting vulnerable neighbours.
  • Keep out of the rain and cold!

Professor Llusern brings the Tricks, you bring the Treats!

For tickets click on this image…

Hoff Lyfr: Cit-Cat a Gwin Riwbob

A dweud y gwir yn honest, dwi’n gwirioni nid yn unig ar straeon ond hefyd ar iaith Harri Parri, y ffordd mae’n ei ddefnioddio yn ddyfeisgar ac yn ddisgyblaeth yn ei hun. Os buasai’n ail ysgrifennu y llyfr teleffôn buaswn i yn ei ddarllen o!

Mae unrhyw un o’i lyfrau yn wych felly pam hon? Dyma’r un dwi’n ei ddarllen, i’r plant, ar hyn o bryd.

1874786453