Gweithdy dros Teams Workshop

Roeddwn i ddigon ffodus i roi weithdy ar Datrys Problemau/Hud a lledrith i ysgol yn y Fflint. Amlwg eu bod wedi dysgu rhywbeth!

I was recently lucky enough to give a problem solving/Magic Workshop to a school in Flint. Clearly they learned something!