Hoff Lyfr: Cit-Cat a Gwin Riwbob

A dweud y gwir yn honest, dwi’n gwirioni nid yn unig ar straeon ond hefyd ar iaith Harri Parri, y ffordd mae’n ei ddefnioddio yn ddyfeisgar ac yn ddisgyblaeth yn ei hun. Os buasai’n ail ysgrifennu y llyfr teleffôn buaswn i yn ei ddarllen o!

Mae unrhyw un o’i lyfrau yn wych felly pam hon? Dyma’r un dwi’n ei ddarllen, i’r plant, ar hyn o bryd.

1874786453

My Fathers’ Day Gift – Anrheg Sul Y Tadau

Eleni rwyf wedi bod digon ffodus i dderbyn anrheg arbennig gan y plant o #swfynyddcymru maent wedi mabwysiadu anifail i mi!

This year I have been fortunate to receive a special gift in the form of an Animal Adoption from #welshmountainzoo have a look what comes in the adoption pack.

Midsummer 2020

Gwawr y Gogarth

It is Midsummer! The shortest night of the year tonight. When I was younger, we would climb to the top of a hill know as the Roman Camp in Bangor. There, under the weather eye of a woodsman, we would light a fire and sit from sunset until sunrise an hour or two later.

It was magical. And the following morning from our vantage point the sun would rise directly between the Great Orme and the headland (at least that’s how I rememberit and will thank you not to ruin that!) The firmament would turn a hundred hues of orange and gold, like molten iron.

Gwawr y Gogarth
Gwawr y Gogarth by CabbyJohn483

That is one of my fondest memories of Bangor and Midsummer, I hope you can create your own. Off you go.

sunrise-in-autumn-little-orme-llandudno-north-wales
The Orme in the Morning by Llandudno Pictures 

Gogarth yn y bore gan Llandudno Pictures