Gwirion Brysur – Silly Busy

Scroll down for English.

Wel, dyma fi yn alw i fewn am frechdan fach a helo cyn brysio allan eto. 

Oedd mi roedd pethau yn wirion o frysur dros y Dolig, wnes i ddim stopio o Dachwedd hyd Noswyl Nadolig ac unwaith eto mae pethau yn dechrau cnesu i fyny. Llawer mwy o hyn ac mi fedrai ymddeol! 

Wel, bron iawn. Yn y cyfamser mae’r ddau ‘prentis acw, y bachgen a’r geneth wedi dechrau ar eu trwyddedau perfformio nhw! Mae’r lleiaf (neu’r pensiwn fel dwi’n ei alw hi) wedi cymryd rhan yn un o’r sioeau am y tro cyntaf. Ei phenblwydd ei hun oedd hi ond mae’n rhaid i bawb dechrau yn rhywle. Falle welwn ni chi yn un o’n sioeau eleni. 

Well, here I am calling in for a hello and a sandwich before running out again.

Yep, things were silly busy over Christmas. I didn’t stop from late November until Xmas eve and things are starting to warm up again already. Much more of this and I’ll be able to retire!

Well, very nearly. In the meantime the two apprentices have taken their first steps on the performance ladder. The youngest (or as I call her, the pension plan) has performed in a magic show for the first time. Admittedly in her own birthday party show but we all have to start somewhere! Perhaps you might see her in one of our shows this year.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s