Am Dro Car! Road Trip!

things-to-see-in-wales

Middle Earth Mid-Wales

Scroll for English.

Ia, wir. Mae Jay Gatling a minnau yn mynd drot-drot am Gystadleuaeth Hud Myrddin yn Gaerfyrddin Dydd Gwener yma (24ain o Fawth) a rydych chi’n dod gyda ni! (Dim yn llythrennol wrth gwrs, buasai hynny’n od).

Byddaf yn postio newyddion yma ac ar y tudalen Gweplyfr. Dowch gyda ni ar ein hantur!

That’s right, Jay Gatling and I are off on a Road trip down to the Merlin Magic Competition in Carmarthen departing this Friday (24th of March), and you are coming with us you lucky people! (Figuratively, not literally).

I hope to be posting regular updates both here and through my Facebook Page. Follow us on our adventure!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s