Gweithdy dros Teams Workshop

Roeddwn i ddigon ffodus i roi weithdy ar Datrys Problemau/Hud a lledrith i ysgol yn y Fflint. Amlwg eu bod wedi dysgu rhywbeth!

I was recently lucky enough to give a problem solving/Magic Workshop to a school in Flint. Clearly they learned something!

Announcing – Bubblology!

Bubbles! Bubbles everywhere!

It gives us great pleasure to announce Professor Llusern’s Brand New Bubble Show!

Bubblology!

Bubblology

A clean and safe show for these challenging times!

This happy and hygienic show can teach;

  • Hygienebubble-1891638_640
  • Chemistry
  • Physics
  • Biology
  • Art

in a magical and safe way!.

Adaptable for KS 1, 2 and 3!

Bubble workshops also available (once class at a time).
For more information go to http://www.professorllusern.com/bubbles

Picture from Alexas_Fotos from Pixabay

Yn Cyhoeddi – Swigoleg!

Swigod! Swigod ym Mhobman!

Mae gan Professor Llusern bleser mawr i gyhoeddi ei Sioe Swigod Newydd Sbon!

SWIGOLEG!

Swigoleg

Sioe ddiogel a glan ar gyfer yr amseroedd heriol hyn!

Sioe hwyl a hylan sy’n dysgu;

  • Hylendidbubble-1891638_640
  • Cemeg
  • Ffiseg
  • Bioleg
  • Celf

mewn ffordd hudol a hollol ddiogel.

Yn bosib i’w addasu at CA1, 2 a 3!

Gweithdy swigod ar gyfer ddosbarth ar y tro ar gael hefyd.  

Am fwy o wybodaeth ewch at www.professorllusern.com/swigod

Llun gan Alexas_FotosPixabay