Flea Circus

Quaranteed Itch Free!

wpid-wp-1426671217786.jpeg

A Circus in a Suitcase!

Click for English….

Boneddigion a Boneddigesau, Bechgyn a Genethod, dowch yn llu!

Mae atyniad newydd wedi cyrraedd Pen Y Pier… Y Syrcas! Ond nid syrcas arferol mo hon, o na! Hon yw’r stondin ffair unigryw yna,

 Y Syrcas Chwain!

 O’r diwedd, gyda wyrth wyddonol oes Fictoria, mae’r pla fach wedi cael ei hail hyfforddi i’ch ymddiddori chi, y gymuded ehangach.

Atyniad hudol newydd

  • Gydag Owchwain – Y Pry Cry

  • Ac Olchwanen – Gronyn y Gwifren Uchel

 Ar wahân neu gyda Pwnsh a Siwan mae sioe Pen Pier Proffeser Llusern yn agor ei ddrysau yn ehangach eleni. Sioe Pen Pier Proffeser Llusern yw’r unig sioe deithiol o’r fath yn y byd (hyd y gwn i!) ac mae ar gael ar gyfer ffeiriau, gwyliau, partïon, diwrnodau agored, a phob math o ddigwyddiadau eraill i ddod a naws traddodiadol glan-y-mor Fictoraidd! Mae’n bosib addasu y sioe ar gyfer eich anghenion chi, does ond angen i chi ofyn a fe gwnaf fy ngorau glas i’ch helpu.

Cysylltwch â fi am ragor o fanylion.

Prof. Llusern

————————

 

Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, roll up, roll up!

 


Come and see the latest attraction at the End of the Pier, the Circus has come to town! Not just any circus mind you, oh no, this is that unique sideshow,

 The Flea Circus!

 At last, thanks to the miracle of Victorian ingenuity, the little pest has been rehabilitated to entertain you and benefit the wider community.

 A Magical New Attraction

  • Meet Hercufleas – the Tiny Titan

  • And Ceflealia – the Atomic Acrobat

 On its own or with Punch and Judy, Professor Llusern’s End of the Pier Show is opening its doors even wider this year. Professor Llusern’s End of the Pier Show is (as far as I know!) the only touring show of its kind in the world, and is available for fairs, festivals, parties, open days, and all manner of events to which it brings its own traditional seaside Victorian flavour. The show can be adapted to suit your needs, you need only ask and I will do my best to help you.

 For more information please get in touch.

 Prof. Llusern

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s