Parti Penblwydd Pell

English

Gafon ni Parti Penblwydd i’r merch 5 oed ar y sgrîn trwy zoom! Oedd o’n hollol ffantastic! 5 seren 🌟 – Rhiant

Mae’r byd ar ben i lawr ar hyn o bryd, does dim ysgol, dim chwarae allan a dim cyfle i gymdeithasu.  A beth fuasai’n waeth na hyn i blentyn yw cael pen-blwydd yn ei chanol hi! Ar hyn o bryd does dim modd cael parti arferol gyda ffrindiau yn dod draw i godi gwên. Ond beth am rywbeth i leddfu’r braw?

Parti Penblwydd PellBook now

Am gyfnod y pellter cymdeithasol rydym yn cynnig Parti Penblwydd Pell gyda chonsuriwr plant Cymru Professor Llusern! Mae hyn yn fersiwn arbennig o sioe hud a lledrith pen-blwydd wedi ei addasu ar gyfer y we. Byddwch yn cael;

 • Sioe ryngweithiol byw dros y rhyngrwyd!
 • Parti Penblwydd Pell (2)Cyfle i wahodd ffrindiau a chael siarad â nhw!
 • Sioe hud a lledrith!
 • Chwerthin a chanu!
 • Cyfle i’r plant cymryd rhan dros y we!
 • Pypedau a chymeriadau gwirion!
 • Profiad fyth gofiadwy!
 • “Pum munud” a phaned i’r rhieni!
 • Yn y Gymraeg neu Dwyieithog!
 • Y plentyn pen-blwydd yn un o sêr y sioe!

Ac yn opsiynol,

 • Gwers fer ar hud a lledrith i’r plentyn pen-blwydd.
 • Fidio o’r sioe i’w gadw.

Gwelwch beth mae pawb yn dweud am ein sioeau! Cliciwch yma.

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y botwm yma!Book now