Diolch – Thank you

Scroll down for English

Diolch am eich ymholiad, mi fydd rhywun yn dod yn ôl atoch cyn gynted a phosib. Mae bosib y bydd hyn yn cymryd i fyny at 48 awr mewn cyfnodau brysur. Os yw eich ymholiad yn un frys cewch cysylltu trwy ebost cyswllt@professorllusern.com neu ar 07541813531

Diolch

 

Thank you for your enquiry, someone will be in touch as soon as possible. This may tak up to 48 hours during busy times. If your enquiry is more urgent you can contact us through email contact@professorllusern.com or on 07541813531

Thank you